.

Disclaimer!

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, aanvaardt Woonwijzer Media geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor het gebruik van de op de website geplaatste informatie. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Woonwijzer Media is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Woonwijzer Media kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Woonwijzer Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken we u vriendelijk dit te melden via info@woonwijzermedia.nl.